Pri vývoji programov kladieme hlavný dôraz na podporu činností ktoré prinášajú vašej firme zisk a úsporu nákladov. Naš záujem o vás predajom SW a HW nekončí. Poskytovanie služieb, servisu a ďalšieho vývoja radíme na popredné miesto.  Helpdesk a podpora aj prostredníctvom vzdialeného pripojenia k vášmu počítaču.
Programy sú pripravené na primárnu menu €

Aktuálne verzie:
TOVAR.SQL  100129
COPIA.SQL 100108
MEDI.SQL 091212
PARTNER.SQL 091105


bkzvolen97@officepartner.sk

Diskusia